Diện tích 25 m2
Phòng có cửa sổ, hướng thung lũng
Giường: giường đôi hay 02 giường đơn