Diện tích phòng 22 m2
Phòng có cửa sổ hướng núi
Phòng loại giường đôi / 2 giường đơn