Diện tích phòng: 22 m2

Hướng Phòng: Hướng núi

Giường: 1 giường đôi / 2 giường đơn