Diện tích phòng: 25 m2

Giường: Phòng có 1 giường đôi/2 giường đơn

Hướng phòng: Hướng thị trấn Sapa