Diện tích phòng: 32 m²
Giường: 2 giường đơn/giường đôi
Hướng phòng: Bãi biển