Diện tích phòng: 32 m²

Giường: 2 giường đơn

Hướng phòng: Biển