Phòng có diện tích khoảng 24 m2
Phòng không có view
Phòng có 1 giường đôi/2 giường đơn