Diện tích phòng: 28 m²
Giường: 1 giường đôi, 1 giường đơn
Hướng phòng: cửa sổ hướng phố