Diện tích phòng: 25 m²
Giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Hướng phòng: Thành Phố