Diện tích phòng: 40 m²
Giường: 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố