Phòng có diện tích khoảng 30 đến 35m2,

Phòng có hướng hồ
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi