Phòng có diện tích khoảng 25 đến 30m2

Phòng có cửa số hướng hồ
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi