Phòng có diện tích khoảng 20 đến 25m2,

Phòng có cửa sổ, không có view.
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi