Diện tích phòng: 75 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố