Diện tích phòng: 35 m²

Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Hướng Phố