Phòng có diện tích 70 m2
Phòng có cửa sổ, ban công, hướng núi
Giường: 1 giường đôi / 02 giường đơn