Diện tích phòng: 25 m2

Giường: 1 giường King
Hướng phòng: Hồ