Diện tích phòng: 45 m²
Giường: 2 giường đơn
Hướng phòng: Hướng Biển