Diện tích phòng: 72 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Bãi biển