Diện tích phòng: 50 m²
Giường: 2 giường đơn
Hướng phòng: Công Viên