Diện tích khoảng 50 m2,

Hướng phòng: hướng phố
Phòng dành cho 4 người
Phòng có 2 giường đôi