Diện tích phòng: 35m2

Giường đôi hoặc đơn

Có thể kê thêm giường phụ