Diện tích phòng: 20 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Biển (nhìn thấy một phần)