Diện tích phòng: 18 m²
Giường: 2 giường đơn / 1 giường đôi
Hướng phòng: Không có cảnh quan