Diện tích phòng 20m2
Phòng không có cửa sổ
Phòng loại giường đôi / 2 giường đơn