Diện tích phòng: 22 m²
Giường: 2 giường đơn
Hướng phòng: Không có cảnh quan