Phòng có diện tích khoảng 20 m2
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi

Hướng: không có cảnh quan