Diện tích phòng: 20 m²
Giường: 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Hướng phòng: Không có cảnh quan