Diện tích phòng: 30 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố