Diện tích phòng 18 m2.

Phòng có 1 giường đôi

Hướng phòng: không có cảnh quan