Diện tích phòng: 27 m²
Giường: 1 giường đơn
Hướng phòng: Thành Phố