Diện tích phòng: 206 m2

Nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, tầm nhìn bao quát thành phố

Giường King