Diện tích 40 m2, hướng thành phố
Phòng dành cho 2 người
Phòng 2-3 giường đơn