Diện tích phòng: 30-35 m2.
Hướng phòng: hướng phố
Phòng có 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn