Diện tích phòng: 25 m²
Giường: 2 giường đơn
Hướng phòng: cửa sổ hướng phố