Diện tích phòng: 25 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Không có cảnh quan