Diện tích phòng: 35 m2

Giường: Giường đôi hoặc 2 giường đơn.

Hướng phòng: 2 cửa sổ hướng phố.