Diện tích phòng: 35 m²
Giường:1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Hướng phòng: Thành Phố