Diện tích phòng: 35 m²
Giường: 2 giường đơn / 1 giường Queen / 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Hướng phòng: Hướng phố

Có thể kê thêm tối đa 01 giường phụ.