Diện tích phòng: 32 m²
Giường: 2 giường đơn
Hướng phòng: Biển