Diện tích phòng: 32 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: hướng Phố