Hướng nhìn: Thành phố
Kích thước phòng: 36m2
Loại giường: Double
Số lượng khách có thể ở: Tối đa 3 khách (hai người lớn và một trẻ em)