Diện tích phòng: 26 m²
Giường: 1 giường đôi / 2 giường đơn
Hướng phòng:cửa sổ hướng phố