Diện tích phòng khoảng 42m2

Phòng hướng thành phố

Phòng có 1 giường đôi