Diện tích phòng khoảng 36m2,

Hướng vườn hoặc hướng phố
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi