Diện tích phòng: 30 m²
Giường: 1 giường đôi & 1 giường đơn

Phù hợp với gia đình
Hướng phòng: Thành Phố