Diện tích phòng: 46 m²
Giường: 2 giường đôi
Hướng phòng: cửa sổ hướng phố hoặc không