Diện tích phòng khoảng 60m2,

Phòng có hướng phố hoặc hướng hồ
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi