Diện tích phòng: 28-30 m2

Giường: 1 giường đôi

Phòng có cửa sổ hướng phố