Diện tích phòng: 40 m²
Giường: giường Queen

Bàn khách và giường ngủ tách biệt
Hướng phòng: Thành Phố